• Dbamy o środowisko

img6(1).jpg

Człowiek tworzy nieustannie odpady: pracując, podróżując, czy też wypoczywając. Odpady te w dużej mierze mogą podlegać recyklingowi. Z wielu z nich można produkować tekstylia, takie zachowanie zgodne jest zasadą 3R(reduce, reuse, recycle) i prowadzi do ograniczenia ilości otaczających nas odpadów.

Nasza Firma TexDeko Sp. z o.o. do produkcji pokrowców, obrusów, falbna wykorzystuje poliester, który znakomicie nadaje sie do recyklingu. Na rynku dostępny jest również rPET, czyli poliester wytwarzany z zużytych plastikowych butelek po napojach, które są rozdrabiane, a następnie topione, w wyniku czego odzyskiwany jest surowiec PET(politereflan etylu), przetwarzany na włókna. Poliester z recyklingu wykorzystuje się do produkcji polorów, kurtek i płaszczy.

Mocne Strony Recyklingu Poliestru:

Powtórne przetwarzanie poliestru oznacza ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach.

Powtórne przetwarzanie PET może się wiązać nawet z 75% obniżeniem emisji CO w porównaniu z produkcją konwencjonalnego poliestru.

Poliester może być przetwarzany ośmiokrotnie.

Dbając o środowisko naturalne segregujemy odpady poprodukcyjne (poliester) i przekazujemy je do recyklingu do SITA Jantar Sp. z o.o. w Szczecinie.

Odpady selektywne odbiera Zakład Wielobranżowy Marian Patalon z Białogardu.

 

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny